Tools

Croatian(HR)English (United Kingdom)
LOADING
PREV
NEXT
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/445340platforma2.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/281470oil_ind__3_.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/763864ispitivanje_kotla.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/376368DSC03661.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/377550ddcirsupport4.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/605716brod.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/350983kotao.jpg

ĐURO ĐAKOVIĆ Centar za istraživanje i razvoj DJELATNOSTI

 • Nadzor radova i ispitivanje ma…
 • Ispitivanje nepropusnosti plin…
 • Analiza stanja Apsorber kolone
 • Utvrđivanje uzroka oštećenja
 • Tlačna proba reaktora
 • Defektaža tlačnog dijela kotla
 • Utvrđivanje stanja materijala …

Nadzor radova i ispitivanje materijala

Nadzor zavarivačkih radova i NDT ispitivanje materijala i zavarenih spojeva (radiografska, ultrzvučna, magnetska i penetrantska metoda), na rekonstrukciji naftne platforme

Više...

Ispitivanje nepropusnosti plinovoda

Ispitivanje nepropusnosti plinovoda o 110 mm Sisak - Petrinja

Više...

Analiza stanja Apsorber kolone

Analiza stanja Apsorber kolone T-21101 – “Petrokemija” d.d. - Kutina Ispitivanje Apsorber kolone T-21101 na postrojenju Amonijak II -  “Petrokemija”

Više...

Utvrđivanje uzroka oštećenja

Utvrđivanje uzroka oštećenja pregrijača pare kotla tv. br. 1099  -  “Sladorana” d.d. – ŽupanjaUtvrđivanje uzroka oštećenja i stanja materijala ekranskih

Više...

Tlačna proba reaktora

Tlačna proba  reaktora za amonijak - “ Petrokemija “ - Kutina

Više...

Defektaža tlačnog dijela kotla

Defektaža tlačnog dijela kotla “Steambloc S-230, - kotlovnica IPK Belje-B. ManastirDefektaža tlačnog dijela kotla “Steambloc S-2500,  “Đ. Đaković” EI

Više...

Utvrđivanje stanja materijala spremnika

Utvrđivanje stanja materijala spremnika za CO2 tv. br. 1683  -  “Messer Tehnoplin”- Ribnjaci Ispitivanje, procjena stanja i nadzor nad sanacijom

Više...
ĐURO ĐAKOVIĆ | CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ » Reference
Ponedjeljak, 27 Lip 2022

Referentna lista izdvojenih poslova

E-mail Ispis PDF
REFERENC LISTA ZNAČAJNIJIH POSLOVA Đ.Đ. - CIR d.o.o.

2009./2010. godina

 • Nadzor zavarivačkih radova i NDT ispitivanje materijala i zavarenih spojeva (radiografska, ultrzvučna, magnetska i penetrantska metoda), na rekonstrukciji naftne platforme  “KEY MANHATTAN” za “R.T.S.G.”  Ltd, United States.
platforma_KeyManhattan_3

2008. godina

 • SYRIA 2008. general inspection and testing load-bearing capacity steel structure SKYTOP I za Crosco Naftni servisi d.o.o Zagreb.
 • EGYPT 2008. general inspection and testing load-bearing capacity steel structure za Crosco Naftni servisi d.o.o Zagreb.
EGYPT 2008.
EGYPT 2008.
SYRIA 2008.
SYRIA 2008.


2007. godina

 • GULF OF GUINEA 2007. on platform ZAGREB I general inspection and testing load-bearing capacity steel structure za Crosco Naftni servisi d.o.o Zagreb.
 • Nadzor zavarivačkih radova i NDT ispitivanje materijala i zavarenih spojeva (radiografska, ultrzvučna, magnetska i penetrantska metoda), na rekonstrukciji naftne platforme “OCEAN KING” za Crosco Naftni servisi d.o.o Zagreb.
GULF OF GUINEA 2007.
GULF OF GUINEA 2007.

2006. godina

 • ASTRAKHAN 2006 god. Za Naručitelja CROSCO NAFTNI SERVISI d.o.o., za RN KASPMOR , Izvršen je generalni pregled i ispitivanje nosivosti čelične konstrukcije tornja na brodu-platformi ISPOLIN , na lokaciji Astrakhan, Rusija. Ispitivanje je provedeno u periodu od 25.09.2006 do 30.09.2006. godine
 • DERRICK 160’ on platform OCEAN KING general inspection and testing load-bearing capacity steel structure za Crosco Naftni servisi d.o.o Zagreb.
 • LAMJANA 2006. Supervising of welding and non-destructive testings (radiography and isotopes, ultrasound, magnetic particles, penetrants) on the reconstruction oil platform OCEAN KING za Crosco Naftni servisi d.o.o Zagreb.
ASTRAKHAN 2006. godina
2006. Astrakhan, Rusija -  CROSCO NAFTNI SERVISI d.o.o. za  RN KASPMOR
LAMJANA 2006.
LAMJANA 2006 god.  oil platform OCEAN KING for “CROSCO” OIL SERVICE Ltd.

2005./2006. godina

 • Nadzor zavarivačkih radova na rekonstrukciji naftne platforme “TRAYDENT” - Energija d.o.o – Dubrovnik
 • Tlačna proba  reaktora za amonijak - “ Petrokemija “ - Kutina


2004. godina

 • Nadzor zavarivačkih radova na rekonstrukciji naftne platforme “ LABIN “ - Crosco - Naftni servisi d.o.o Zagreb.

2003. godina

 • Nadzor nad ispitivanjima Stripper kolone T-2202  -  “INA” d.d.-Pogon Molve – Zagreb
 • Defektaža tlač. dijela kotla “Steambloc S-230, - kotlovnica IPK Belje-B. Manastir
 • Defektaža tlačnog dijela kotla “Steambloc S-2500,  “Đ. Đaković” EI d.o.o. – S. Brod

2002. godina

 • Ispitivanje nepropusnosti plinovoda o 110 mm Sisak - Petrinja
 • Ispitivanje autoklava tv. br. 211 – “Lipk glas” d.o.o. – Lipik
 • Ispitivanje i procjena stanja Apsorber kolone T-14203  -  “Petrokemija” d.d. - Kutina
 • Ispitivanje i procj. stanja Oksidacijske kolone T-14201/202  -  “Petrokemija” d.d. – Kutina
 • Defektaža tlačnog dijela pet “Steamblock” kotlova –“Toplina” – Slavonski Brod
 • Defektaža tlačnog dijela kotla – “ Finvest”, Drvar, BIH
 • Defektaža “Steamblock” kotla tip S-600 – “INA” - Zagreb
 • Ispitivanje kuglastog spremnika – KD “Energo” – Rijeka
 • Nadzor nad ispit. i popravku Stripper kolone T-2202  -  “INA” d.d.-Pogon Molve – Zagreb
 • Defektaža tlačnog dijela tri “Optimal” kotla –“Bolnica Dr. J. Benčević” – Slavonski Brod

2001. godina

 • Ispitivanje i procjena stanja Oksidacijske kolone T-14101/102  -  “Petrokemija” d.d. - Kutina
 • Ispitivanje i procjena stanja Apsorber kolone T-14103  -  “Petrokemija” d.d. - Kutina
 • Analiza stanja Apsorber kolone T-21101 – “Petrokemija” d.d. - kutina
 • Ispitivanje, tehnologija sanacije, nadzor nad sanacijom i procjena stanja Apsorber kolone T-21101 - “Petrokemija” d.d. – kutina
 • Ispitivanje i procjena stanja Reaktora R-23121 - “Petrokemija” d.d. – kutina
 • Nadzor nad ispitivanjima i sanacijom Stripper kolone T-2202  -  “INA” d.d.-Pogon Molve aIspitivanje spremnika za UNP - “INA” – Zagreb, PJ Slavonski Brod

2000. godina

 • Defektaža ohladnog snopa kotla S-1200 tv. br. 898  -  “Toplina” d.o.o. – Slavonski Brod
 • Nadzor nad ispitivanjima i sanacijom Stripper kolone T-2202  -  “INA” d.d.-Pogon Molve
 • Utvrđivanje uzroka oštećenja i stanja materijala ekranskih cijevi kutnocijevnog kotla tv.br. 2103 -  “Slavonija DI” – Slavonski Brod


1999. godina

 • Utvrđivanje stanja materijala spremnika za CO2 tv. br. 1683  -  “Messer Tehnoplin”- Ribnjaci

1998. godina

 • Utvrđivanje uzroka oštećenja pregrijača pare kotla tv. br. 1099  -  “Sladorana” d.d. – Županja
 • Ispitivanje Reaktora R-23121 na postrojenju Urea II  -  “Petrokemija” d.d. – Kutina
 • Ispitivanje Apsorber kolone T-21101 na postrojenju Amonijak II -  “Petrokemija” d.d.
 • Ispitivanje Stripper kolone T-21102 na postrojenju Amonijak II -  “Petrokemija” d.d.
 • Ispitivanje ohladnog snopa kotla tv. br. 897  -  “Toplina” d.o.o. – Slavonski Brod
 • Ispitivanje, procjena stanja i nadzor nad sanacijom kuglastog spremnika tv. br. 4495 Polihem” – Tuzla, BiH

1997. godina

 • Ispitivanje materijala tlačnih posuda D-801 i 40 DA 280  -  “Kemikalije” d.o.o. – Zagreb

1996. godina

 • Defektaža parnog kotla tv. br. 4587  -  “Zora” d.d. –Sarajevo, BiH
 • Ispitivanja kolona T-14203, T-14201/202, T-21101 i R24102 - “Petrokemija” d.d. – Kutina
 • Ispitivanje i procjena stanja kuglastog spremnika   -  “Polihem” – Tuzla, BiH

1995. godina

 • Utvrđivanje stanja ekranskih cijevi parnog kotla tv. br. 4490  -  “Tvornica šećera Osijek” d.d.

1994. godina

 • Ispitivanja kolona T-23171, T-23172, T-23173, R-23121 -  “Petrokemija” d.d. – Kutina
 • Ispitivanje parogeneratora tv. br. 381 -  “Ascommerce” – Osijek

1993. godina

 • Ispitivanje kotla tv. br. 11036 -  “Oroplet”  -  Pleternica
 • Ispitivanje pregrijača pare kotla BKG 60 – “Likom” – Osijek
 • Stručno mišljenje o oštećenju ulazne komore pregrijača II na kotlu tv. br. 2881  -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek
 • Defektaža tlačnih sustava parnih kotlova tv. br. 11740, 11741, 11742, 644  -  “Tvornica šećera”-  Županja

1992. godina

 • Defektaža tlačnog sustava kotla tv. br. -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek
 • Defektaža ulazne komore pregrijača II na kotlu tv. br. 2881  -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek
 • Ekspertiza i sanacija kotla 58 MW  -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek 1991. godina
 • Defektaža kotla tv. br. 3858 -  “Rafinerija ulja Modriča”, Modriča, BiH
 • Utvrđivanje stanja ekranskog sustava i pregrijača pare kotlova tv. br. 5569 i 5570 -  “Šećerana Virovitica” – Virovitica

1991. godina

 • Ispitivanje kotla R-3  -  “SP Borovo”, Vukovar
 • Utvrđivanje stanja kotlovskog bubnja  - “Zorka” Šabac, Jugoslavija
 • Ispitivanje kutnocijevnog kotla tv. br. 221  -  “Kidričevo”


radovi prije 1991. godine

 • Ispitivanje kotla tip UFP-3200/28  -  PIK “Klas” – N. Gradiška
 • Utvrđivanje stanja ekranskog sustava kotla tv. br. 644  -  “Tvornica šećera” – Županja
 • Ispitivanje kutocujevnog kotla TE-10  -  DI “M. Mataija” – Novi Vinodolski
 • Ispitivanje kotla K-IIB – TE Sisak,  Elektroprivreda Sisak
 • Ispitivanje kotla K-IIA – TE Sisak, Elektroprivreda Sisak
 • Utvrđivanje stanja materijala tlačnog sustava kotla tv. br. 5607  -  “Toplana Dunav”, Beograd,
 • Utvrđivanje uzroka oštećenja zagrijača vode kotla 64/80 t/h  -  “Tvornica šećera” Osijek
 • Defektaža kotla tv. br. 151 i 152  - “FŠ Šabac”, Jugoslavija
 • Defektaža kotla -  “Šećerana” Požarevac, Jugoslavija
 • Utvrđivanje stanja materijala tlačnog sustava kotla 100 t/h  -  “OKI” Zagreb
 • Utvrđivanje stanja materijala ekranskih cijevi kotla tv. br. 2500 – “INCEL” Banja Luka, BiH
 • Utvrđivanje stanja materijala tlačnog sustava kotla 25/32 t/h -  RO “Bašbunar” Travnik, BiH
 • Utvrđivanje stanja materijala tlačnog sustava kotla tv. br. 3603  -  PIK “Peć”, Peć, Kosovo
 • Utvrđivanje stanja materijala tlačnog sustava kotla Kawasaki BLV-56  -  “RTB-BOR”,
 • Utvrđivanje stanja mat. tlačnog sustava kotla 20/26 t/h La Mont   “Moša Pijade” Svetozarevo,
 • Utvrđivanje stanja materijala tlačnog sustava kotla tv. br. 1254 -  RO “Knežopoljka” B. Dubica, BiH
 • Utvrđivanje stanja materijala tlačnog sustava kotla tv. br. 10492 -  “TVIN” Virovitica
 • Ispitivanje kotla 65/80 t/h  -  “Viskoza” Loznica, Jugoslavija
 • Analiza stanja kotla 25/32 t/h  -  “Hartija” – Kočani, Jugoslavija
 • Ispitivanje kotla 20/25 t/h tv. br. 4079  -  “Krka” Novo Mesto, Slovenija

REPARATURNO ODRŽAVANJE

INDUSTRIJSKE I ENERGETSKE OPREME

Reference REPARATURNOG ODRŽAVANJA
 • Defektaža
 • Navarivanje
 • Odžarivanje
 • Strojna obrada
 • Ispitivanje

Kontakt info

Đuro Đaković 
Centar za istraživanje i razvoj d.o.o.

HR35000 - Slavonski Brod,dr Mile Budaka 1
OIB: 57676908253
Tel: 035 446 807, Faks: 035 447 629
E-mail: ddcir@ddcir.hr, Web: www.ddcir.hr

kontakt_fotka_DD_CIR_296