Tools

Croatian(HR)English (United Kingdom)
LOADING
PREV
NEXT
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/445340platforma2.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/281470oil_ind__3_.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/763864ispitivanje_kotla.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/376368DSC03661.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/377550ddcirsupport4.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/605716brod.jpg
http://ddcir.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/350983kotao.jpg

ĐURO ĐAKOVIĆ Centar za istraživanje i razvoj DJELATNOSTI

 • Nadzor radova i ispitivanje ma…
 • Ispitivanje nepropusnosti plin…
 • Analiza stanja Apsorber kolone
 • Utvrđivanje uzroka oštećenja
 • Tlačna proba reaktora
 • Defektaža tlačnog dijela kotla
 • Utvrđivanje stanja materijala …

Nadzor radova i ispitivanje materijala

Nadzor zavarivačkih radova i NDT ispitivanje materijala i zavarenih spojeva (radiografska, ultrzvučna, magnetska i penetrantska metoda), na rekonstrukciji naftne platforme

Više...

Ispitivanje nepropusnosti plinovoda

Ispitivanje nepropusnosti plinovoda o 110 mm Sisak - Petrinja

Više...

Analiza stanja Apsorber kolone

Analiza stanja Apsorber kolone T-21101 – “Petrokemija” d.d. - Kutina Ispitivanje Apsorber kolone T-21101 na postrojenju Amonijak II -  “Petrokemija”

Više...

Utvrđivanje uzroka oštećenja

Utvrđivanje uzroka oštećenja pregrijača pare kotla tv. br. 1099  -  “Sladorana” d.d. – ŽupanjaUtvrđivanje uzroka oštećenja i stanja materijala ekranskih

Više...

Tlačna proba reaktora

Tlačna proba  reaktora za amonijak - “ Petrokemija “ - Kutina

Više...

Defektaža tlačnog dijela kotla

Defektaža tlačnog dijela kotla “Steambloc S-230, - kotlovnica IPK Belje-B. ManastirDefektaža tlačnog dijela kotla “Steambloc S-2500,  “Đ. Đaković” EI

Više...

Utvrđivanje stanja materijala spremnika

Utvrđivanje stanja materijala spremnika za CO2 tv. br. 1683  -  “Messer Tehnoplin”- Ribnjaci Ispitivanje, procjena stanja i nadzor nad sanacijom

Više...
ĐURO ĐAKOVIĆ | CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ » Reference » 4
Ponedjeljak, 27 Lip 2022

Referentna lista izdvojenih poslova - 4

E-mail Ispis PDF

1999. godina

 • Utvrđivanje stanja materijala spremnika za CO2 tv. br. 1683  -  “Messer Tehnoplin”- Ribnjaci

1998. godina

 • Utvrđivanje uzroka oštećenja pregrijača pare kotla tv. br. 1099  -  “Sladorana” d.d. – Županja
 • Ispitivanje Reaktora R-23121 na postrojenju Urea II  -  “Petrokemija” d.d. – Kutina
 • Ispitivanje Apsorber kolone T-21101 na postrojenju Amonijak II -  “Petrokemija” d.d.
 • Ispitivanje Stripper kolone T-21102 na postrojenju Amonijak II -  “Petrokemija” d.d.
 • Ispitivanje ohladnog snopa kotla tv. br. 897  -  “Toplina” d.o.o. – Slavonski Brod
 • Ispitivanje, procjena stanja i nadzor nad sanacijom kuglastog spremnika tv. br. 4495 Polihem” – Tuzla, BiH

1997. godina

 • Ispitivanje materijala tlačnih posuda D-801 i 40 DA 280  -  “Kemikalije” d.o.o. – Zagreb

1996. godina

 • Defektaža parnog kotla tv. br. 4587  -  “Zora” d.d. –Sarajevo, BiH
 • Ispitivanja kolona T-14203, T-14201/202, T-21101 i R24102 - “Petrokemija” d.d. – Kutina
 • Ispitivanje i procjena stanja kuglastog spremnika   -  “Polihem” – Tuzla, BiH

1995. godina

 • Utvrđivanje stanja ekranskih cijevi parnog kotla tv. br. 4490  -  “Tvornica šećera Osijek” d.d.

1994. godina

 • Ispitivanja kolona T-23171, T-23172, T-23173, R-23121 -  “Petrokemija” d.d. – Kutina
 • Ispitivanje parogeneratora tv. br. 381 -  “Ascommerce” – Osijek

1993. godina

 • Ispitivanje kotla tv. br. 11036 -  “Oroplet”  -  Pleternica
 • Ispitivanje pregrijača pare kotla BKG 60 – “Likom” – Osijek
 • Stručno mišljenje o oštećenju ulazne komore pregrijača II na kotlu tv. br. 2881  -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek
 • Defektaža tlačnih sustava parnih kotlova tv. br. 11740, 11741, 11742, 644  -  “Tvornica šećera”-  Županja

1992. godina

 • Defektaža tlačnog sustava kotla tv. br. -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek
 • Defektaža ulazne komore pregrijača II na kotlu tv. br. 2881  -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek
 • Ekspertiza i sanacija kotla 58 MW  -  “HEP”, TE-TO Osijek, Osijek 1991. godina
 • Defektaža kotla tv. br. 3858 -  “Rafinerija ulja Modriča”, Modriča, BiH
 • Utvrđivanje stanja ekranskog sustava i pregrijača pare kotlova tv. br. 5569 i 5570 -  “Šećerana Virovitica” – Virovitica

1991. godina

 • Ispitivanje kotla R-3  -  “SP Borovo”, Vukovar
 • Utvrđivanje stanja kotlovskog bubnja  - “Zorka” Šabac, Jugoslavija
 • Ispitivanje kutnocijevnog kotla tv. br. 221  -  “Kidričevo”

Stranica 4 od 5 All Pages

REPARATURNO ODRŽAVANJE

INDUSTRIJSKE I ENERGETSKE OPREME

Reference REPARATURNOG ODRŽAVANJA
 • Defektaža
 • Navarivanje
 • Odžarivanje
 • Strojna obrada
 • Ispitivanje

Kontakt info

Đuro Đaković 
Centar za istraživanje i razvoj d.o.o.

HR35000 - Slavonski Brod,dr Mile Budaka 1
OIB: 57676908253
Tel: 035 446 807, Faks: 035 447 629
E-mail: ddcir@ddcir.hr, Web: www.ddcir.hr

kontakt_fotka_DD_CIR_296